POLITIKA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM.

Svjesni problema prekomjernog zagađenja i potrebe čuvanja okoliša u globalnom i lokalnom smislu, a uzimajući u obzir djelatnosti Feroplasta d.o.o i njihov mogući utjecaj na okoliš, obvezujemo se na odgovorno i pažljivo upravljanje okolišem usvajanjem i provedbom sustava sukladno normi ISO 14001. Trajno ćemo i neprekidno vrednovati sve svoje djelatnosti s namjerom, da gdje god je to moguće, koristimo sredstava i sprovodimo postupke koji će najmanje štetiti okolišu. Trajno ćemo i neprekidno usklađivati sve svoje djelatnosti sa svim nacionalnim i međunarodnim propisima i pravilima o zaštiti okoliša.

Obvezujemo se:

  1. neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja okolišem u cilju poboljšanja utjecaja  na okoliš  i na sprječavanju onečišćenja
  2. održavati stalan nadzor nad  emisijama koje su posljedica obavljanja naših djelatnosti i time neprekidno poboljšavati vlastiti utjecaj na očuvanju zdravog okoliša, gdje god je to ekonomski moguće
  3. sustavno raditi na smanjenju otpadnih materijala, te ponovno korištenju otpadnih materijala, gdje god je to moguće
  4. godišnje postavljati ciljeve zaštite okoliša i provoditi ocjenjivanje ostvarenog,  smislu održivog razvoja, a prema sredini u kojoj živimo i radimo, slijedit ćemo politiku odgovornosti i povezanosti s lokalnom zajednicom.

Također ćemo nastojati da i naši dobavljači i drugi poslovni partneri kroz svoje aktivnosti i poslovnu suradnju s nama, primjenjuju načela zaštite okoliša. Pomoću edukacija ili informiranja motivirat će se zaposlenike i treće osobe da postanu ekološki svjesni. Uprava Feroplasta d.o.o će svojom privrženošću ovoj politici stvoriti ozračje i osigurati uvjete i sredstva za njezinu provedbu.

OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM.

Provesti akcije na javnoj promociji ekologije kroz objavu svoje politike i kroz edukativne aktivnosti s lokalnim obrazovnim ustanovama. Kao reakcija na primjedbe utjecaja buke bližeg okruženja, uz već poduzete mjere na smanjenju širenja buke, određuje se mjera mjerenja intenziteta pojedinih izvora buke u proizvodnom pogonu.

Kroz planirana infrastrukturna ulaganja postići pozitivne efekte utjecaja na okoliš i to:

  • investicija u kompresorsko postrojenje s ciljem smanjenja buke, ušteda energije za zagrijavanje poslovnog prostora, smanjenje potrošnje energije kroz usklađenja s potrebnim kapacitetom
  • nabava nove ravnalice za žicu i rekonstrukcije postojećih kao velikog izvora buke
  • asfaltiranje odgovarajućeg platoa kao okretišta kamiona i odlagališta proizvoda i robe te ugradnja odgovarajućeg separatora oborinskih voda, čime se utječe na spriječavanje onečišćenja tla nabavom ekološki prihvatljivih plinskih viličara djelovati na mikroklimu i stupanj onečišćenja proizvodnih prostora

Uvesti količinska mjerenja po osnovnim vrstama tehnološkog otpada kao mjerila uspješnosti smanjenja tehnološkog otpada kroz racionalizacije rada proizvodnje i racionalizacije tehnologije rada. Selekcionirati tehnološki otpad i kao takvog zbrinjavati s ciljem korisnog iskorištavanja i smanjenja opterećenja okoliša. Kroz prikladne oblike edukacija ili informiranja motivirati zaposlenike i treće osobe koje pristupe u poslovne prostore Feroplasta d.o.o. da postanu ekološki svjesni. Od dobavljača tražiti odgovarajuće informacije ili certifikate o robi koja se nabavlja u smislu pridobivanja saznanja o mogućim utjecajima nabavljene robe na okoliš. U ophođenju s kupcima i dizajniranju proizvoda promovirati prijedloge koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Kroz objave minimalno na internet stranicama Feroplasta d.o.o informirati javnost i sredinu o aktivnostima koje imaju utjecaja na okoliš.