A) PREMA NAMJENI  ZA PROIZVOD ILI USLUGU.

B) PREMA TEHNOLOGIJI.

1. strojevi za ravnanje i sječenje žice
2. strojevi za sučeono zavarivanje
3. savijačice i automati za savijanje
4. strojevi i automati za elektrootporno
zavarivanje
5. hidraulične preše
6. ekscentar preša
7. hidraulične škare
8. automati i poluautomati za izradu
proizvoda namijenjenih bijeloj tehnici
9. oprema za ostale postupke zavarivanja
10.površinska zaštita
11.alatni strojevi
12 veći broj raznih strojeva, alata, pribora
i uređaja neophodnih za tehnologiju rada

GALERIJA.