A) U PODRUČJU MATERIJALA:

1. žica (galvanski cinčana, toplo cinčana, inoks žica)
2. limova (aluminijski, pocinčani, inoks, tombak)
3. površinska zaštita (Teflon, PVC)
4. metalni materijali (alatni čelik,čelične trake, konstrukcijski čelik)

B) U PODRUČJU TEHNOLOGIJE:

1) prozvodnja proizvoda od inoks žice
2) poliranje metalnih površina
3) štancanje, savijanje i probijanje različitih metalnih materijala(trake, limovi,cijevi)
4) nanošenje teflona
5) konstrukcija proizvoda, alata i naprava i izrada radioničkih nacrta
6) izrada uzoraka
7) projektiranje i izrada manjih strojeva za obradu žice, limova i cijevi

8) izrada i montaža elemenata namjenjeni graditeljstvu radi zaštite od buke, širenju plamena, dekoracijama ili drugim zaštitama (obloge, spušteni stropovi, ugradbeno klizna vrata, žičani nosači za kablove, mreže od tankih pocinčanih žica)
9) hladno provlačenje žice
10) Poznavanje tehnologije
– elektropoliranje proizvoda od inoxa
– metalo – galvanska zaštita metalnih proizvoda
– toplo cinčanje žica
– emajliranje proizvoda od žice, traka i cijevi