Naziv projekta:

Tranzicija poduzeća FEROPLAST d.o.o. na energetski i resursno učinkovito poslovanje

Opis projekta:

FEROPLAST d.o.o. provodi projekt pod nazivom "Tranzicija poduzeća FEROPLAST d.o.o. na energetski i resursno učinkovito poslovanje".

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća Feroplast d.o.o. ulaganjem u zelene tehnologije i visokoučinkovite strojeve i opremu.

Specifični ciljevi projekta su:

SC1: smanjenje emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2 za 24,56%, 

SC2: upotreba reciklata u proizvodnji od 52,8 % po jedinici proizvoda 

SC3: udio energije iz OIE u bruto konačnoj potrošnji energije po jedinici proizvoda od 22,75 %. 

SC4: povećati broj zaposlenika za minimalno 10 zaposlenika do 2026. godine 

Provedba predmetnog projekta osigurat će postizanje planiranih očekivanih rezultata projekta, koji su:

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

R1: Uspostavljen energetski i resursno učinkovit proizvodni proces ugradnjom fotonaponske elektrane te ugradnjom dizalica topline, 

R2: Povećani prihodi od prodaje od 32,43% 

R3: Otvoreno 10 novih radnih mjesta (u godini 2026.) 

R4: Ostvarena ušteda isporučene energije u iznosu od 34,8 % (u godini 2026.) 

R5: Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije povećana za  45,59 % 

R7: Povećan udio sekundarne sirovine (reciklata ili oporabljenog materijala) koji se koristi u proizvodnji po jedinici proizvoda za 52,8 % 

R8: Smanjene štetne emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2 za 162,66 t/god, odnosno za 26,14 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost 

Krajnji korisnici rezultata projekta su klijenti poduzeća FEROPLAST koji će od prijavitelja dobivati kvalitetne proizvode koji su proizvedeni u skladu s ekološkim zahtjevima te sami zaposlenici korisnika. 

Ciljana tržišta prijavitelja su i nacionalna i inozemna tržišta, ali s najvećim naglaskom na tržište Europske unije. Industrija izrade žičanih proizvoda je u rastu zbog povećane potražnje koja je posljedica općeg gospodarskog oporavka. Međutim, u budućem periodu očekivani naglasak više neće biti na samoj cijeni proizvoda, s obzirom na dostupnost tehnologije za njegovu izradu. Naglasak će biti na kvaliteti i dodatnoj vrijednosti poput ekološkog procesa proizvodnje, zbog čega će poduzeće FEROPLAST d.o.o. biti usmjeren na kupce koji će znati prepoznati upravo ove dvije karakteristike kao komparativne prednosti koje jamče pouzdanost, dugotrajnost i stabilnost u poslovanju. 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.752.985,76 EUR, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.405.743,31 EUR, a 357.242,45 EUR su privatna sredstva korisnika.

Razdoblje provedbe projekta:

02. studenog 2023. godine – 02. prosinca 2025. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Josip Poropat (e-mail: feroplast-buje@feroplast-buje.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

https://fondovieu.gov.hr

https://planoporavka.gov.hr/