MISIJA I POLITIKA.

Feroplast d.o.o. je u svim svojim segmentima orijentiran stalnom unapređenju i poboljšanju poslovanja, održavanju prepoznatljivosti na tržištu proizvodnje i prodaje  proizvoda od žice, sustavnom prodoru na tržišta Europske unije i zemalja u tranziciji (posebno susjednih), te razvoju novih proizvoda i proizvodnih programa.

Ovu politiku ostvarujemo i ostvarivat ćemo:

1. stalnim praćenjem, prepoznavanjem i zadovoljavanjem zahtjeva kupaca

2. profesionalnim pristupom obradi zahtjeva kupaca na najvišoj mogućoj razini kvalitete

3. stvaranjem zahtjevnog i zadovoljnog radnog okruženja te motiviranjem djelatnika za odgovoran i kreativan pristup radnim obvezama kroz plaće i druge kompenzacije   (nagrađivanje prema učinku i zaslugama)

4. stalnim profesionalnim usavršavanjem djelatnika kroz:  pohađanje stručnih seminara, interno obrazovanje i samoobrazovanje, praćenje i usvajanje novih  tehnologija, posjete međunarodnim sjmovima i izložbama

5. zapošljavanjem kvalitetnog i obrazovanog kadra (posebno mlađeg) kojeg krase  osobine:  radišnost, kreativnost, inovativnost, pouzdanost, poštenje i dosljednost

6. poticanjem suradnje i razmjene obavijesti u cijelom poduzeću posebno radi stasanja novog «naraštaja»

 

7. poticanjem rukovodnog osoblja na razvijanje  sposobnosti za pravodobno  prepoznavanje mogućnosti i poteškoća

8. uvođenjem i unapređenjem sustava kvalitete kroz ispunjenje zahtjeva i  poboljšanje djelotvornosti sustava

9. uključenjem djelatnika u izgradnju i provođenje sustava kvalitete te njihovom  izobrazbom iz područja kvalitete

10.osvajanjem novih tržišta u smislu povećanja prodaje postojećim kupcima, a  posebno povećanjem prodaje kod novih kupaca

11. osiguranjem potrebnih sredstava i opreme neophodne za kvalitetno ispunjavanje   zahtjeva kupaca

12. racionalnim korištenjem svih resursa poduzeća

13. povećanjem proizvodnosti i stalnim uklanjanjem svakog oblika rasipanja

14. stalnim razvojem novih proizvoda i usluga te brzim i pravodobnim prihvaćanjem  radikalnih promjena u djelatnosti

15. uspostavom pogodnih oblika suradnje s tvrtkama s kojima će se bolje iskoristiti  postojeći odnosi s kupcem ili nadopuniti djelatnost.