Naziv projekta:

Povećanje konkurentnosti i proizvodnih kapaciteta tvrtke Feroplast d.o.o.

Opis projekta:

Prijavitelj projekta je tvrtka Feroplast d.o.o., a cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke Feroplast d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu ulaganjem u jačanje tehnoloških kapaciteta. Svrha je povećati produktivnost i obujam proizvodnje za najmanje 30% što će dovesti do povećanja prihoda i izvoza za 40%. Provedbom projekta će se nabaviti i ugraditi tehnološki najmodernija oprema, a proizvodni pogon će se modernizirati i prilagoditi za ugradnju nove opreme. Zadržat će se postojeći (27) i zaposliti novi (16) djelatnici/ce. Ciljana skupina su postojeći (27) djelatnici/ce tvrtke, novozaposleni (16) djelatnici/ce, postojeći i budući kupci te suradnici/ce, dok su krajnji korisnici obitelji djelatnika/ca, lokalna zajednica u cjelini, kao i gospodarstvo Republike Hrvatske. Provedba projekta pozitivno će utjecati na očuvanje radnih mjesta te će se izravno utjecati na nezaposlene osobe Istarske županije, ali i okolice. Nabavom nove opreme izravno će se zadovoljiti potrebe sadašnjih kupaca, naručeni proizvodi bit će visoko kvalitetni zbog najmodernijih strojeva te će se moći vrlo brzo isporučiti zbog proširenja proizvodnih kapaciteta. Navedeno će dovesti i do zadovoljenja potreba budućih kupaca jer će se sve njihove potrebe moći zadovoljiti u pogledu kvalitete, roka isporuke i svih drugih čimbenika. Provedba projekta pozitivno će i utjecati i na dobavljače tvrtke Feroplast d.o.o. jer će porast prihoda od prodaje i porast prihoda od izvoza stvoriti potrebu za daljnjim ulaganjem i širenjem poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj: Povećati konkurentnost tvrtke Feroplast d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu ulaganjem u jačanje tehnoloških kapaciteta.

Svrha projekta/posebni cilj: Povećati produktivnost tvrtke Feroplast d.o.o. i obujam proizvodnje za najmanje 30% što će dovesti do povećanja prihoda i izvoza za 40%

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • R1: Nabavljena i ugrađena tehnološki najmodernija oprema
  • R2: Moderniziran proizvodni pogon i prilagođen za ugradnju nove opreme
  • R3: Zadržani svi postojeći zaposlenici/ce
  • R4: Proveden natječajni postupak i zaposleno 16 osoba
  • R5: Educirani postojeći i novi djelatnici/ce

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.287.127,50 HRK, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi iznose 10.629.702,00 HRK, a EU sufinancira u iznosu od 4.810.167,65 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

6. studenog 2018. godine – 6. studenog 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Josip Poropat (e-mail: feroplast-buje@feroplast-buje.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.